Kundzon

Kvalitét
 I vår verksamhet eftersöks högsta möjliga kvalitét. Detta uppnås genom hög kunskap och kontroll på konstruktionens alla verksamma plan, allt ifrån råvarukontroll till monteringsrutiner. Kvalitet kan utvärderas, mätas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring, kvalitetsarbete eller kvalitetsteknik, alla verksamma komponenter i vår verksamhet.   

Miljö
 Vårt företag, som miljödiplomerades 2012, arbetar utefter de riktlinjer som sätts som krav för att godkännas i miljöhänsyn. Vi strävar alltid efter att utföra vårt arbete på ett sådant sätt att vår negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt och vi arbetar aktivt för en bättre miljö och försöker bidra till ett hållbart samhälle. Detta eftersöks genom att uppfylla en rad rutiner i vårt löpande arbete så som:

 • Att källsortera och återvinna vårt avfall
 • Följa myndigheternas krav och lagstiftning som berör vår verksamhet
 • Samordna och fullfölja uppgjord respolicy
 • Förbättrade inköpsrutiner och aktivt eftersökande efter miljöanpassade varor och material
 • Aktiv utbildning till alla våra medarbetare
Pågående projekt
 • Uterumsbyggnation i Kärra
 • Inglasning av balkonger i Allingsås, Kungälv, Partille, Kortedala
 • Löpande service på Platzers fastigheter
 • Löpande byggservice på Västerstadens fastigheter
 • Altan- och glasräckes byggnation i Gunnilse, Kortedala
 • Garderobsbyggnationer och tillverkning StorGöteborg
 • Pågående glasprojekt vid Ullareds köpcenter
 • Glasprojekt vid köpcentrum i StorGöteborg
 • Löpande glas-service StorGöteborg
 • Vindskydd ute i skärgården Hönö-Öckerö
 • Byggprojekt och renovering av hus i Gråbo
 • Uterumsbyggnation, aluminium konstruktion, Mölnlycke
 • Fönster monteringar i Kärra
ROT avdrag för våra kunder

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Rotavdragets storlek

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Men det är kundens ansvar att ha uppsikt över rotbalansen, alltså hur mycket rot som återstår vid t.ex. tidigare byggnationer, ombyggnationer osv.
Mer information hittar ni på skatteverkets hemsida: Skatteverket om Rotavdrag

Samarbeten

logo       hämta          32662       dorma-logo
logo-stena        platzeremmaboda        logo-print f76c2169dcdcd8a334fa2f3b61b3a937